söndag 12 september 2010

Värde mynt, värdering

Mynt som är aktuella som betalningsmedel ser vi värdet på genom att läsa valören. Ibland byts mynt ut eller försvinner helt och då sparas nog en del gamla mynt i hemmen trots att de inte kommer att fungera som ett direkt betalningsmedel. Även om det inte går att handla med mynten direkt i butik så har de gamla mynten ofta något värde. Det är Sveriges riksbank som ser till att försörja Sverige med sedlar och mynt och där kan du även lösa in skadade/ogiltiga sedlar men de tar inte emot mynt.

Desto mer unikt och ovanligt ett mynt är desto högre myntvärde har det ofta. Har du ett gammalt mynt så ökar nog chansen för att det ska vara unikt men det kan även vara ett nyare mynt med t.ex. ett tillverkningsfel. Även förfalskade mynt har visat sig vara värdefulla i samlarkretsar. Skicket är också väsentligt för ett mynts värde och ett väldigt bra skick kan också göra ett mynt unikt. Finns det bara få eller ett endaste exemplar i perfekt skick så ökar värdet på det myntet.

Ett mynt har även ett värde i metallen som den är gjord av. En hög halt av t.ex. silver gör att myntets värde inte understiger ädelmetallvärdet vid en värdering.

Det finns värderingsböcker för mynt men de värderingarna baserar sig på priser som du får betala om du köper mynt av t.ex. en mynthandlare. Om du ska sälja ett mynt så har du tur om du får 70% av det priset och då krävs det att det är ett sällsynt mynt i bra skick. Är det inte det får du räkna med att myntets säljvärde ligger ännu lägre.

Ett annat sätt att få en bild av vad ditt mynt kan ha för värde är genom att leta efter ett likadant mynt på köp-  och säljsidor på nätet. En korrekt genomförd myntrengöring kan också vara på sin plats för att ett mynt ska nå sitt egentliga värde.

mynt värde, myntkollenVärdering / Prisindikator / Myntvärde / Länksamling
Myntkollen (Värdering efter aktuella guld- & silverpriser, kolla värdet på gamla mynt på Myntkollen)
Sveriges mynthandlares förening (En organisation du kan kontakta för värdering av ett mynt)
Ingemars myntsida (Värderingspriser på svenska kopparmynt & årsset)
Samlarmynt (Kortfattad beskrivning av mynt, sedlar och polletter som kan ha samlarvärde)


Övriga referenser:
Mynthandeln
(Kvalitetsbedömning)
Mynt & Frimärken
Riksbanken
Flera myntlänkar

Har du andra bra länkar för värdering av mynt eller annan information om myntvärde så får du gärna lämna ett länktips i en kommentar.